domov  |  nazaj  |  natisni  |    |  kolofon
 

kdo smo

Naziv ustanove:
ZDRAVSTVENI ZAVOD MEDICINSKI CENTER ŠINIGOJ NOVA GORICA

Lokacija ambulante:
MEDICINSKI CENTER ŠINIGOJ
Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica


Zaposleni:
Martin Šinigoj, dr. med., spec. interne medicine
Darinka Kleč, medicinska sestra


DEJAVNOSTI IN PROGRAM DELA

Medicinski center Šinigoj deluje na osnovi podeljene koncesije s strani Ministrstva za zdravje.

Dejavnosti:

- Specialistična internistična ambulanta
- Ultrazvočna ambulanta

Obseg rednega programa opredeljuje pogodba z ZZZS.
Obravnave se izvajajo izključno na napotnico.  


POLITIKA KAKOVOSTI MEDICINSKEGA CENTRA ŠINIGOJ NOVA GORICA

Poslanstvo
Poslanstvo Medicinskega centra Šinigoj Nova Gorica je zagotavljanje kakovostnih specialističnih zdravstvenih storitev na področju interne medicine in ultrazvočne diagnostike.
   
Vizija
Vizija Medicinskega centra Šinigoj Nova Gorica je postati širše prepoznaven in uveljavljen medicinski center na področju obravnave žilnih bolezni.


Vrednote organizacijske kulture

Strokovnost, kakovost, varnost, zasebnost, etičnost, medsebojno zaupanje, odgovornost, sodobna tehnološka opremljenost in spoštovanje veljavnih zahtev.
   
Strateške usmeritve
Realizacija ciljev kazalnikov kakovosti procesov.
Izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

                                                                                     
CILJI KAKOVOSTI

Cilj delovanja Medicinskega centra Šinigoj je zagotavljanje kakovostnih storitev ter izvedba programa skladno s pogodbo z ZZZS ob ustvarjanju visoke stopnje zaupanja pacientov.
Direktor v sodelovanju s PVK, na osnovi  politike kakovosti določi cilje kakovosti na dveh nivojih in sicer:
1. Nivo: Cilji kakovosti.
2. Nivo: Cilji za kazalnike kakovosti procesa.
Doseganje ciljev se preverja na vodstvenih pregledih.

Cilji kakovosti v l.2018
1. Realizacija vsaj 80% ciljev kazalnikov kakovosti procesov
2. Vzdrževati SVK po standardu ISO 9001:2015 in standardu EN 15224:2012


Martin Šinigoj, dr. med.,
specialist interne medicine
direktor


Nova Gorica, januar 2018                                    

 
POVEČAJ
ZDRAVSTVENI ZAVOD MEDICINSKI CENTER ŠINIGOJ NOVA GORICA

Lokacija ambulante: Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica
Sedež: Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica
Direktor zavoda: Martin Šinigoj, dr. med., spec. interne medicine

Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Novi Gorici
Registrski vložek: 1/05130/00
Matična številka: 2316714
ID številka za DDV: SI 36204480
Transakcijski račun: SI56 0444  4000 1370 814 pri Nova KBM d.d.

Telefon: +386 (0)58 501150
E-pošta:
Spletna stran: www.mc-sinigoj.si/
Urnik ambulante:

NEFROLOŠKA AMBULANTA

Ponedeljek   13:30 - 17:45
Torek07:30 - 13:30 in15:00 - 17:30
Sreda -  -  -
Četrtek -  -  -
Petek07:30 - 11:00

ULTRAZVOČNA AMBULANTA
Ponedeljek   17:45 - 21:00
Torek -  -  -
Sreda07:30 - 14:00
Četrtek07:30 - 14:00
Petek -  -  -

----------------------------------
Urnik velja za redni program na napotnico od 30.3.2014 dalje.

Naročanje - splošne informacije